Reisebetingelser

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle reisen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør.
Avtalen er bindende for begge parter i henhold til lov om pakkereiser, og kan ikke heves av andre grunner enn ekstraordinære omstendigheter eller en prisforhøyelse på mer enn 8 % av det som er kontraktsfestet.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Et eventuelt tillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise.

Prisen for turen er basert på et bestemt antall reisende, hvilket fremkommer av turens program og kontrakt. Ved avvik fra dette antallet har Suldalsbussen/ ReiseTeam anledning til å endre prisene.

Prisen fastsettes endelig når sluttfaktura sendes ut til kunden. Det er flyskattene og valutakursene på dette tidspunkt som legges til grunn for endelig pris. Sluttfakturaen vil forfalle 35 dager før avreise.

Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal meddele sitt krav om heving/ annullering skriftlig til Suldalsbussen/ ReiseTeam

 Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer i programmet som skjer etter avtalen er inngått skal meddeles kunden skriftlig.


BETALINGSVILKÅR OG RETT TIL AVBESTILLING

Idet denne avtalen foreligger signert fra begge parter skal kunden innbetale et depositum på kr 2.500,- pr antall reisende.
Som følge av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører gjelder følgende gebyrer:

 • Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato
 • Ved avbestilling f.o.m. 105 til 61 dager før avreise, belastes innbetalt depositum.
 • Ved avbestilling f.o.m 60 til 36 dager før avreise, belastes opptil 50% av pakkeprisen.
 • Ved avbestilling 35 dager eller senere før avreise, eller den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har nødvendige papirer (pass, flybilletter, ev. visum el. l) beholder Reiseteam / Suldalsbussen hele reisens pris

Depositum faktureres så snart denne kontrakten returneres til Suldalsbussen/ ReiseTeam.

Enkelte av våre underleverandører/ samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre.
I disse tilfellene vil du få opplyst egne regler når du bestiller

AVBESTILLING VED EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER

Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

REISE – OG AVBESTILLINGSFORSIKRING

Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Reiseteam/ Suldalsbussen anbefaler også å tegne egen avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Det skal gis skriftlig beskjed til Reiseteam/ Suldalsbussen så snart som mulig om avbestilling.

FORPLIKTELSER

6.1 Våre forpliktelser

 • Sørge for at du får nødvendige dokumenter/ bekreftelser skriftlig
 • Sørge for at du får informasjon ved eventuelle endringer ved din bestilling
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere for får betalt for det du har kjøpt
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere leverer produktet/ tjenesten du har kjøpt iht beskrivelse.

6.2 Kundens plikter

 • Innhente opplysninger om oppmøtetid ved reiser
 • Kontrollere at billetter/ bekreftelser er i samsvar med bestilling umiddelbart ved mottak av bekreftelse
 • Plikter å ta med seg gyldig legitimasjon/ pass og evt visum
 • Ikke opptre sjenerende for andre reisende/ deltakere
 • Ikke skade leverandørs eiendom

MANGLER VED REISEN

Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.

GENERELLE VILKÅR
Suldalsbussen/ ReiseTeam opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser fra 01.07.2018.

PASS OG VISUM
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise.

DERE ER TRYGGE HOS OSS!
Reiseteam og Suldalsbussen AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

 

Reisebetingelser

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse vilkår gjelder for alle gruppereiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle reisen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som reisearrangør.
Avtalen er bindende for begge parter i henhold til lov om pakkereiser, og kan ikke heves av andre grunner enn ekstraordinære omstendigheter eller en prisforhøyelse på mer enn 8 % av det som er kontraktsfestet.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Et eventuelt tillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise.

Prisen for turen er basert på et bestemt antall reisende, hvilket fremkommer av turens program og kontrakt. Ved avvik fra dette antallet har Suldalsbussen/ ReiseTeam anledning til å endre prisene.

Prisen fastsettes endelig når sluttfaktura sendes ut til kunden. Det er flyskattene og valutakursene på dette tidspunkt som legges til grunn for endelig pris. Sluttfakturaen vil forfalle 35 dager før avreise.

Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal meddele sitt krav om heving/ annullering skriftlig til Suldalsbussen/ ReiseTeam

 Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer i programmet som skjer etter avtalen er inngått skal meddeles kunden skriftlig.


BETALINGSVILKÅR OG RETT TIL AVBESTILLING

Idet denne avtalen foreligger signert fra begge parter skal kunden innbetale et depositum på kr 1500,- pr antall reisende.
Som følge av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører gjelder følgende gebyrer:

 • Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling såfremt det er mer enn 2 måneder til avreisedato
 • Ved avbestilling f.o.m. 105 til 61 dager før avreise, belastes innbetalt depositum.
 • Ved avbestilling f.o.m 60 til 36 dager før avreise, belastes opptil 50% av pakkeprisen.
 • Ved avbestilling 35 dager eller senere før avreise, eller den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har nødvendige papirer (pass, flybilletter, ev. visum el. l) beholder Reiseteam / Suldalsbussen hele reisens pris

Depositum faktureres så snart denne kontrakten returneres til Suldalsbussen/ ReiseTeam.

Enkelte av våre underleverandører/ samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre.
I disse tilfellene vil du få opplyst egne regler når du bestiller

AVBESTILLING VED EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER

Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

REISE – OG AVBESTILLINGSFORSIKRING

Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Reiseteam/ Suldalsbussen anbefaler også å tegne egen avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Det skal gis skriftlig beskjed til Reiseteam/ Suldalsbussen så snart som mulig om avbestilling.

FORPLIKTELSER

6.1 Våre forpliktelser

 • Sørge for at du får nødvendige dokumenter/ bekreftelser skriftlig
 • Sørge for at du får informasjon ved eventuelle endringer ved din bestilling
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere for får betalt for det du har kjøpt
 • Sørge for at våre leverandører/ samarbeidspartnere leverer produktet/ tjenesten du har kjøpt iht beskrivelse.

6.2 Kundens plikter

 • Innhente opplysninger om oppmøtetid ved reiser
 • Kontrollere at billetter/ bekreftelser er i samsvar med bestilling umiddelbart ved mottak av bekreftelse
 • Plikter å ta med seg gyldig legitimasjon/ pass og evt visum
 • Ikke opptre sjenerende for andre reisende/ deltakere
 • Ikke skade leverandørs eiendom

MANGLER VED REISEN

Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.

GENERELLE VILKÅR
Suldalsbussen/ ReiseTeam opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Det vises ellers til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser fra 01.07.2018.

PASS OG VISUM
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise.

DERE ER TRYGGE HOS OSS!
Reiseteam og Suldalsbussen AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.