Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Vi som jobber i reiselivsbransjen har et ansvar til å ta vare på natur, kultur og miljø og bidra til en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister. Derfor gjør vi det vi kan for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater og styrke de positive påvirkningene.

Slik gjør vi det:

Vi stiller store krav til oss selv og våre leverandører og tilbyr pakketurer med bærekraftige og miljøvennlige elementer. Gode opplevelser for folk og miljøet:

 

1) Direkte ruter når det er  mulig.
2) Lokale partnere som sikre verdiskapning i de stedene vi besøker.
3) Miljøsertifiserte hoteller eller familiedrevne som jobber med bærekraftige tiltak.
4) Fokus på naturbaserte oppplevelser: sykkelturer, kayak, vandringer, teambuilding i naturen, osv.
5) Spisesteder som satser på kortreiste, lokale råvarer og produkter og som bruker helst lokal arbeidskraft.
6) Vi gjør det vi kan for at lokal kultur og tradisjoner ivaretas.

Vi er miljøsertifisert via Miljøfyrtårn - Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.


Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Vi som jobber i reiselivsbransjen har et ansvar til å ta vare på natur, kultur og miljø og bidra til en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister. Derfor gjør vi det vi kan for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater og styrke de positive påvirkningene.

Slik gjør vi det:

Vi stiller store krav til oss selv og våre leverandører og tilbyr pakketurer med bærekraftige og miljøvennlige elementer. Gode opplevelser for folk og miljøet:

 

1) Direkte ruter når det er  mulig.
2) Lokale partnere som sikre verdiskapning i de stedene vi besøker.
3) Miljøsertifiserte hoteller eller familiedrevne som jobber med bærekraftige tiltak.
4) Fokus på naturbaserte oppplevelser: sykkelturer, kayak, vandringer, teambuilding i naturen, osv.
5) Spisesteder som satser på kortreiste, lokale råvarer og produkter og som bruker helst lokal arbeidskraft.
6) Vi gjør det vi kan for at lokal kultur og tradisjoner ivaretas.

Vi er miljøsertifisert via Miljøfyrtårn - Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.