Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Vi som jobber i reiselivsbransjen har et ansvar til å ta vare på natur, kultur og miljø og bidra til en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister. Derfor gjør vi det vi kan for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater og styrke de positive påvirkningene.

Slik gjør vi det:

Vi stiller store krav til oss selv og våre leverandører og tilbyr pakketurer med bærekraftige og miljøvennlige elementer.

Vi har nå startet prosessen med å bli miljøsertifisert via Miljøfyrtårn - Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Vi er blitt Trefaddere! Vi har forpliktet oss til å plante ett tre per bestilt reise. Dette innebærer nyplanting av trær i Trefadders klimaskoger hvert år, noe som vil redusere CO2 i atmosfæren. Reiseteam og Suldalsbussen bidrar med dette til en grønnere hverdag i reisebransjen, og til et bedre klima.


Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Vi som jobber i reiselivsbransjen har et ansvar til å ta vare på natur, kultur og miljø og bidra til en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister. Derfor gjør vi det vi kan for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater og styrke de positive påvirkningene.

Slik gjør vi det:

Vi stiller store krav til oss selv og våre leverandører og tilbyr pakketurer med bærekraftige og miljøvennlige elementer.

Vi har nå startet prosessen med å bli miljøsertifisert via Miljøfyrtårn - Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Vi er blitt Trefaddere! Vi har forpliktet oss til å plante ett tre per bestilt reise. Dette innebærer nyplanting av trær i Trefadders klimaskoger hvert år, noe som vil redusere CO2 i atmosfæren. Reiseteam og Suldalsbussen bidrar med dette til en grønnere hverdag i reisebransjen, og til et bedre klima.